Back to collection

Selected Humanistic Buddhism Prefaces 《人間佛教序文選》

“The Buddha's Finger Relic comes to Taiwan” Preface: Famen Temple 《佛指舍利來到台灣》為法門寺序

自序舍利來到台灣法門寺

 神奇歷史畫卷連接佛教天上現實人間佛祖真身舍利大千世界中華民族千年歷史呈現出來今天人們開示人間淨土人間佛教光明未來


 佛典記載佛祖釋迦牟尼一百一十九古印度阿育王世界佛祖真身舍利弘揚佛法中國得以十九,「法門寺其一」。


 中國黃河上游渭水西關山黃河以南以北其間便是法門寺所在關中平原以前我們祖先這裡繁衍生息五千年前這裡便是炎黃文化交匯地方夏禹九州這裡就是三千年前部落轉戰跋涉法門寺山腳定居文王強盛武王周王朝天下法門寺所在大地詩經」,野菜甘甜平王這裡發祥貴族王室朝拜聖地


 西元前六世紀後期西元前五世中期佛祖印度創立佛教中國老子孔子創立道教儒教阿育王佛舍利佛祖真身舍利便法門寺當時阿育王),以後這裡便佛祖真身雄踞天下八百六世紀中葉中國北魏王朝開啟供養佛祖舍利弘揚法門寺名聲成為中國四大佛教聖地之一一代高祖李淵命名法門寺


 太宗尊奉佛祖真身舍利真身舍利」,寺廟救命供養


 高宗真身寶塔弘揚地宮開皇三十佛舍利長安皇宮供養人和先河武則天皇帝佛舍利長安洛陽皇宮法門寺供養法門寺大聖真身寶塔」。其後法門寺唐王皇家寺院皇朝這裡二十四度僧三萬肅宗德宗三十主持全國奉法舍利供養


 西元父子皇帝奉法舍利供養唐王珍寶供養舍利地宮,「天上莊嚴人間」,結成佛舍利供養曼荼羅世界西元唐僖宗法門寺地宮舍利供佛珍寶地下一千一百一十三


 唐末五代法門寺法門寺更加輝煌壯觀其後中國政治中心法門寺衰落香火宋徽宗法門寺皇帝佛國寺院篆刻藏經弘法法門寺依然三級」。明代二十四正德年間皇太后法門寺民女告狀冤獄戲劇法門寺至今


 隆慶年間法門寺倒塌萬曆三十七民間努力五十十三地宮不曾擾動清代民間一共辛亥元老朱子居士修復法門寺保護地宮


 一九八一年八月二十四坍塌一半屹立一時成為奇觀一九八五年一九八六年人民政府拆除修復發掘地基一九八七年四月發現唐代地宮四月寺僧考古人員千年地下唐王石碑佛祖真身舍利由來王朝曼荼羅世界供養交代清楚其後人民政府法門寺建成法門寺博物館一九八八年農曆十月一日對外開放法門寺千年輝煌


 一九八九年法門寺這裡看到佛祖無限輝煌咸通十四佛骨四月佛誕日一千一百一十四佛骨面世居然也是四月初八說明佛法不可思議神州大地神奇這裡值得稱道我們中華民族大唐文化接應佛教佛教文化創造獨步世界炫目文化光輝大唐地宮大唐王朝供佛珍寶顯示使我們想像力顯得貧乏法門寺地宮彷彿漫長歷史文明走道極致說明中華民族文化當時世界文化中心世界文化高峰世界佛教中心我們法門寺唐代地宮發現佛祖真身舍利面世歡欣鼓舞


 佛法西天華夏佛祖慈悲真身娑婆世界眾生使佛祖真身光耀寶島光耀華夏光耀五大洲我們迎請法門寺舍利光臨台灣供養重現千年輝煌使眾生沐浴佛祖光輝之中實現人間佛教理想這裡我們看到佛祖中國佛教中華民族中華文化看到中國佛教佛教文化勃勃生機贊成這樣觀點中國佛教全面豐富長期性開創性廣泛等等特點整個歷史發展過程表現特別突出中國佛教學術發展教理教義使佛學成為一門獨特學問佛教本身達到繁榮昌盛中國佛教修煉發展使人生身心自我修養佛教修養方法成為一門修煉體系中國佛教藝術發展使佛教領域成為絢麗多彩藝術寶庫中國佛教社會化發展使佛教中國社會密切相關息息相關世間法清淨佛法清淨佛法昌明社會穩步發展和平繁榮


 新世紀到來我們高興看到佛教佛教文化圓融法性必然當今社會當今世界協調適應佛教佛教文化過去中國中國文化做出歷史貢獻一樣今天社會今天世界整個人類文化做出獨特貢獻


 本人堅持太虛大師人間佛教基本思想堅定不移奉法佛祖真身舍利時候奉獻社會這樣一個以期大家佛祖法門寺中國佛教佛教文化一個全面真切了解進而佛祖人間淨土思想一個正確認識從而淨化心靈鑄成完善人格推動社會文明進步國家繁榮昌盛世界持久和平


 法門寺佛祖真身舍利佛教三千大千世界中華民族歷史連結一起二十一世紀人類社會進步連結一起光明未來中國人當世以此祈禱

如需引用文章,請註明出處。 本網站由 佛光山資訊中心 協助製作Copyright © 著作權 佛光山 所有 All Rights Reserved.

Glossary and Other Vocabulary